Biopolymers and cell / Біополімери і клітина

Biopolymers and cell / Біополімери і клітина

Индекс издания: 93057
Тип издания: Журнал
Цветность: Черно-белый с цветной обложкой
Страна: Украина
Язык издания:
Периодичность выхода: 6/год
Издательство:


Мультидисциплінарний журнал, відкритого доступу, що публікує роботи з досліджень структури і функції біомолекул, розробки у галузі генної інженерії, клітинної біології і біотехнології, що присвячені вивченню регуляції експресії геному і молекулярних механізмів дифференціювання клітин про- та евкаріотів, досягненя біоорганічної хімії і біології пептидів, нуклеозидів, модифікованих олігонуклеотидів, створення нових та модифікації існуючих методів, що застосовуються у молекулярній біології і сумісних дисциплінах.

Наши партнеры