Art of Sales / Искусство продаж

Art of Sales / Искусство продаж

Индекс издания: 91819
Тип издания: Журнал
Цветность: Частично цветной
Страна: Украина
Язык издания: русский
Периодичность выхода: 6/год
Издательство:


МАРКЕТИНГ КОМПАНІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО SALES- МЕНЕДЖМЕНТУ. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ПРОДАЖУ - ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ ДИРЕКТОРІВ, МАРКЕТОЛОГІВ, КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ SALES- ДЕПАРТАМЕНТІВ.

Наши партнеры